Jubileumsskrift 1992-2012

av

Sven-Olle R Olsson, fil dr

 

I samband med akademiens 20-årsjubileum satte Hederspraeses Sven-Olle R Olsson samman denna skrift som  i text och bild beskriver Skåneländska Gastronomiska Akademiens rika verksamhet under sina första 20 år, 1992-2012. Ladda ner

Skånsk mat- och måltidskultur

av
Sven-Olle R Olsson, fil dr,
praeses i Skåneländska Gastronomiska Akademien

Skånsk matkultur har formats av Skånes geografiska förutsättningar, det milda klimatet i kombination med en fördelaktig jordmån samt korta avstånd mellan inland och kustland, mellan land och stad och mellan de olika områdena i Skåne: slättbygden, risbygden och skogsbygden.

Läs mer...

Skånska profilprodukter

Rapporten om skånska profilprodukter, som har gjorts av Sven-Olle R Olsson, på uppdrag av Näringslivsenhetan, Region Skåne har nu lagts ut på denna hemsida. Rapporten skall ligga till grund för en profilering av Skåne medelst matkultur, maträtter och livsmedelsråvaror från Skåne. De profilprodukter, som omnämns i rapporten är i många fall potentiella profilprodukter, som måste tillföras ett mervärde innan de kan uppnå status av profilprodukter. Dessutom måste de accepteras av de flesta som sådana.