Ulla-Britt Lentelius
Ulla-Britt Lentelius
Håkan E Bengtsson
Ulla-Britt Lentelius
Hushållslärare
Hushållspedagogik
Skattmästare
Malmö
Presidium